ท้อง

ด้านข้างยักนิ้วไปที่ข้อเท้า

ภาพสกัดจาก bodybuilding.com

วีดีโอ: หญงมอยกษ ใหญทสดในประเทศไทย (กรกฎาคม 2019).